JEZUS je vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro molit.

Medtem ko je molil, se je videz njegovega obličja spremenil in njegova oblačila so belo sijala.

In glej, dva moža sta se pogovarjala z njim; bila sta Mojzes in Elija

Prikazala sta se v veličastvu in govorila o njegovem izhodu, ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu.

[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]kakor je Bog rešil svoje ljudstvo iz egiptovske sužnosti, tako Jezus s svojim »izhodom« iz sveta (tj. s svojo smrtjo, vstajenjem in vnebohodom) do konca uresničuje, dopolnjuje nov eksodus iz suženjstva zlu, grehu in smrti.[/stblockquote]

Petra in ona dva, ki sta bila z njim, pa je premagal spanec. Ko so se zdramili, so videli njegovo veličastvo in ona dva moža, ki sta stala ob njem

33 In ko sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu: »Učenik, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj govori.

Medtem ko je to govoril, pa se je naredil oblak in jih obsenčil, in ko so šli v oblak, jih je obšla groza.

[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]

Prosíte, iščite, trkajte(Lk 11,9-13)

7 »Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!

8 Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo.

[/stblockquote]

[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]- obsenčil: tako kot v 1,35 označuje ta beseda prihod Boga, ki se razodene, kakor se je izvoljenemu ljudstvu razodeval ob izhodu iz Egipta.[/stblockquote]

Iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!«

In ko se je ta glas zaslišal, je bil Jezus sam. Oni pa so molčali in tiste dni niso nikomur povedali, kaj so videli

LUKA 9,29-31

Jezusova spremenitev
Označena na: