24. december – Adam in Eva

Na dan pred božičnim praznikom se Cerkev spominja svetopisemskih prvih staršev človeškega rodu – Adama in Eve. Ime Adam pomeni ‘zemljan’ ali ‘prebivalec Zemlje’, ime Eva pa ‘tista, ki daje življenje’ ali ‘mati vseh živih’. Ob njuni usodi spoznavamo resnico,

Časnikar ob Jordanu

Danes so v navadi intervjuji. Časnikarji raznih uredništev obiskujejo ljudi in jih sprašujejo o tem in onem, kar bi bralce in poslušalce utegnilo zanimati. Današnji evangelij nam prinaša intervju, ki ga je za časa Tiberija ujel »časnikar« Luka iz Antiohije

PRIPRAVA NA JAVNO DELOVANJE

Janez Krstnik oznanja Vpetnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat upraviteljJudeje in Heród četrtnioblastnik Galileje, njegov brat Filip pa četrtni oblastnik Iturěje inTrahonítide ter Lizánija četrtni oblastnik Abilene in ko sta bila vélika duhovnika Hanain Kajfa, je