Časnikar ob Jordanu

Danes so v navadi intervjuji. Časnikarji raznih uredništev obiskujejo ljudi in jih sprašujejo o tem in onem, kar bi bralce in poslušalce utegnilo zanimati. Današnji evangelij nam prinaša intervju, ki ga je za časa Tiberija ujel »časnikar« Luka iz Antiohije

PRIPRAVA NA JAVNO DELOVANJE

Janez Krstnik oznanja Vpetnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat upraviteljJudeje in Heród četrtnioblastnik Galileje, njegov brat Filip pa četrtni oblastnik Iturěje inTrahonítide ter Lizánija četrtni oblastnik Abilene in ko sta bila vélika duhovnika Hanain Kajfa, je

Gospod prihaja

GOSPOD PRIHAJA Beseda „advent“ pomeni „prihod“ ali „prisotnost“. V antičnem svetu je označevala prihod kralja ali cesarja v neko pokrajino. Kristjani pa z izrazom „advent“ označujemo prihod Boga in njegovo prisotnost v svetu. Gre za skrivnost, ki zaobjema ves kozmos