Janez Krstnik oznanja

Vpetnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat upraviteljJudeje in Heród četrtnioblastnik Galileje, njegov brat Filip pa četrtni oblastnik Iturěje inTrahonítide ter Lizánija četrtni oblastnik Abilene in ko sta bila vélika duhovnika Hanain Kajfa, je v puščavi prišla Božja beseda Janezu, Zaharijevemusinu. Prehodilje vso jórdanskopokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja vodpuščanje grehov, kakorje pisano v knjigi govorov prerokaIzaija:

»Glasvpijočega v puščavi: PripraviteGospodovo pot, zravnajte njegove steze!«

(Lk 3,1–4)

PRIPRAVA NA JAVNO DELOVANJE
Označena na: