Janez oznanja krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. Kaj je greh? Kaj odpuščanje? Kaj spreobrnjenje?
Greh je dejanja, ki ga človek stori, čeprav ve, da ga ne bi bil smel.
Ko ga stori, ga vznemirja glas vesti in tlači občutek krivde. Pekoča vest in občutek krivde sta za verne eden od dokazov, da zares biva Nekdo, ki je nad njimi, ki jim v srcu govori in daje vedeti, da so za svoja dejanja odgovorni.
Mnogi neverni pravijo, da ni nikogar, ki bi jim v srcu govoril in ki bi mu bili za svoja dejanja odgovorni. Ne priznavajo ne greha ne krivde. Tajijo, da bi jih za kaj opominjala vest.
Ko pa vidimo druge, kako se trudijo pošteno živeti, težko verjamemo, da bi to počeli, če jih ne bi k temu navajal glas vesti. In ko vidimo še druge, kako se pehajo za užitke ter omamljajo z raznovrstnimi »drogami« sodobnega časa, sklepamo, da je to njihov način, kako prevpiti glas vesti.
Janez oznanja v odpuščanje grehov krst spreobrnjenja. Ta krst obsega priznanje grešnega dejanja, obžalovanje tega dejanja, hotenje, da do takšnih dejanj ne bo več prihajalo.
Vsi verski obredi in vse vrste duhovnosti človeka samo toliko resnično osvobajajo, kolikor ga vodijo k spoznanju in priznanju, da se je z grehom ločil od Boga, ki pa je pripravljen vsako ločitev odpustiti, če človek greh prizna, ga obžaluje ter pokaže voljo za poboljšanje. Samo to je krst spreobrnjena v odpuščanje grehov, samo tako se je mogoče znebiti občutka krivde in si pomiriti vest.
Čeprav je Janez v puščavi, ga samo tisti ne sliši, ki ga noče.

Po: p. F. Cerar: Beseda da Besedo

KRST SPREOBRNJENJA V ODPUŠČANJE GREHOV
Označena na: