, …je Marija vstala in se
v naglici odpravila v gore,
v mesto na Judovem.
Stopila je v Zaharijevo hišo
in pozdravila Elizabeto.

Ko je Elizabeta zaslišala
Marijin pozdrav, se je dete
veselo zganílo v njenem telesu.
Elizabeta je polna Svetega Duha
na ves glas vzkliknila in rekla:
»Blagoslovljena ti
med ženami, in
blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod meni to,
da pride k meni
mati mojega Gospoda?
(Lk 1,39–43)

Po angelovem oznanenju
Označena na: