Jezus mu je odgovoril: »Pisano je:

Človek naj ne živi samo od kruha.«

»Pisano je:

Gospoda,

svojega Boga, môli in njemu samemu služi!« »Rečeno je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!« »Ta je moj Sin,

moj Izvoljenec, njega poslušajte!«

LUKA 4.( glej – hudi duh skuša JEZUSA)

Nedeljski evangelij 17.3.
Označena na: