Mir vam bodi

Dvakrat zapovrstjo zaželi vstali Kristus svojim učencem mir (v Jn 20,19 in 20,21). To je nenavadno. Evangelist Janez naniza v tej sceni na velikonočni večer, kar se je zgodilo pri evharističnem slavju prvih kristjanov. Škof je vsako slavje namreč odprl