Na prve binkošti so bili apostoli napolnjeni s Svetim Duhom in njegovo ljubeznijo. Sveti Duh jih je posvetil in obdaroval s svojimi darovi. Tako so bili pripravljeni na sovje apostolsko delovanje in izpolnjevanje Kristusovega naročila, naj gredo po vsem svetu in oznanjajo evangelij, krščujejo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, odpuščajo grehe in izpolnjujejo zapoved ljubezni.

Polni veselja, zaupanja in Božje moči so se po tem posvečenju Svetega Duha apostoli predali utrjevanju Božjega kraljestva. Zaživela je Cerkev, ki živi in deluje in se razširja med narode vsega sveta – vse do danes. Z binkoštmi se je začela doba Svetega Duha, ki s svojo ljubeznijo posvečuje celotno človeštvo – ob sodelovanju vseh krščenih, vcepljenih v Kristusa in njegovo skrivnostno telo. Današnjo dobo kljub velikemu tehničnemu in kulturnemu napredku, kljub zmanjšanim razdaljam med ljudmi vseh celin in dežel in kljub kričanju o dolžni povezanosti med človeštvom označuje razdor in sovraštvo ali vsaj pomanjkanje ljubezni. Greh ločitve in needinosti je še zelo navzoč povsod po svetu.

Katoliška cerkev si ne zapira oči in ušes pred stvarnostjo časa in ne ostaja pogreznjena v molk. Preko rimskega škofa – papeža – zapovrstjo pošilja v svet poslanice o miru in pravem sožitju med narodi. Preko vseh svojih škofov na mnogih zborovanjih in srečanjih išče poti, kako sodobnemu svetu približati Kristusov rešnji nauk in kako povesti človeški rod do vesoljne edinosti in ljubezni.

Tudi mi se odprimo Svetemu Duhu, da bo mogel po nas in naših delih preplaviti svet. Da bo tudi iz našega življenja prihajal pozdrav »Mir vam bodi!« in bodo po njem ljudje spoznavali Duha resnice, pravičnosti, miru. S tem bo rasla v nas in naši bližini srčika krščanske postave: to je Ljubezen. Po: S. Janežiču

Sveti duh deluje tudi po nas, danes, tukaj
Označena na: