APOSTOLSKA DELA 2 1

Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. 2 Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali.

3 Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden.

[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]Ob tem je simbolično nakazano univerzalno poslanstvo Cerkve, ki je zmožna oznanjati evangelij vsakemu narodu v njegovem lastnem materinem jeziku.[/stblockquote]

4 Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati.

5 V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom.

[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]Tu niso mišljeni samo romarji, ki so za binkoštni praznik prišli v Jeruzalem, temveč tudi Judje iz diaspore, ki so se iz različnih verskih nagibov vrnili v Jeruzalem.[/stblockquote]

6 Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku.

7 Strmeli so, se čudili in govorili: »Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci?

8 Kako, da jih slišimo vsak v svojem materinem jeziku?

9 Parti, Medijci in Elámci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Pontu in Aziji,

[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]Narodi so našteti po vrstnem redu od vzhoda proti zahodu in simbolizirajo ves naseljeni svet. Čeprav je tu beseda še zmerom samo o Judih, se vendar ob tem že poraja misel o univerzalnosti Cerkve, ki je nakazana že v Lk 24,47 in ki bo nato povsem prevladala v Apd.[/stblockquote]

10 v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene, in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj,

11 Judje in spreobrnjenci, Krečáni in Arabci – vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!«

[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]spreobrnjenci db. prozeliti, pogani, ki so se spreobrnili k judovstvu ne samo v izpolnjevanju postave, temveč so sprejeli tudi obrezo.[/stblockquote]

Prihod Svetega Duha
Označena na: