»Poslal vam bom Drugega Tolažnika«.Ko je to izrekel, je povzdignil oči proti nebu in dejal: »Oče, prišla je ura. Poveličaj svojega Sina,

da Sin poveliča tebe,

Jezusova »molitev« (ki je predvsem njegovo samorazodevanje učencem) se od 16. st. dalje imenuje »velikoduhovniška«. Po mnenju sodobnih razlagalcev to ime ne ustreza dobro njeni vsebini, saj gre književnozvrstno pravzaprav za »poslovilni govor«, ki ga srečamo tudi v judovski in gnostični književnosti.

2 kajti dal si mu oblast nad vsemi živimi bitji, da bi dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal

3 Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa.

edinega resničnega: »Ko Boga Očeta imenuje ‘resničnega’, sebe ne postavlja izven njega. Po naravi namreč biva v njem in iz njega: tudi sam je zato resnični in edini v edinem.« (Ciril Aleksandrijski) –

4 Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim. 5 In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z veličastvom, ki sem ga imel pri tebi, preden je bil svet.

6 Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede.

7 Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe; 8 kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem izšel od tebe, ter začeli verovati, da si me ti poslal.

9 Jaz prosim zanje. Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji;

[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]Jaz prosim zanje: drugačnost Jezusove prošnje od človeških molitev Janez nakaže tudi s tem, da zanjo uporablja drugačen gr. glag., drugačen od tistega, ki označuje prošnjo/molitev učencev: »On, ki prosi kot človek, tistim, ki so tega vredni, naklanja dobrine kot Bog« (Ciril Aleksandrijski).[/stblockquote]

10 in vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je moje in poveličan sem v njih.

11 Nisem več na svetu; oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva.

Jezusova velikoduhovniška molitev
Označena na: