Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta JEZUSA prepoznala po lomljenju kruha. [stblockquote title=”” top_left=”” author=””]po lomljenju kruha tj. pri lomljenju ali zaradi njega.[/stblockquote]
Jezus se prikaže učencem. Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« [stblockquote title=”” top_left=”” author=””]Mir vam bodi: nekatere besedilne priče dodajajo Jaz sem, ne bojte se.[/stblockquote]

Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha. Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.« [stblockquote title=”” top_left=”” author=””]moje roke in moje noge: na njih so bila ohranjena znamenja križanja.[/stblockquote] Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tukaj kakšno jed?« Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel.
Nato jim je rekel: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.«

[stblockquote title=”” top_left=”” author=””][r] [O] 18,31; 24,27; 1 Mz 3,15; 49,10-11; 4 Mz 21,9; 5 Mz 18,15.18; Iz 7,14; 9,5-6; 40,9-11; 42,1sl.; 49,6; 53,1-12; Ezk 34,23; Mih 5,1.3; Zah 9,9; 12,10-13,1; 13,7; Mal 3,1; Ps 2; 16; 22; 69; 72; 110; 118; Dan 7,13-14; 9,24sl.; Mt 16,21; Jn 5,39.46; Apd 26,22; kaže na obstoj zgodnje oblike trodelnega kanona (gl. splošni uvod); psalmi bi v tem primeru označevali vse modrostne »spise«.[/stblockquote]

Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma.

[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]zmožnost neposrednega, intuitivnega dojetja.[/stblockquote]
Rekel jim je: »Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu.
»Vi ste priče teh reči.«

EVANGELIJ – VSTALI JEZUS
Označena na: