Čez osem dni so bili
njegovi učenci spet notri
in Tomaž z njimi.
Jezus je prišel pri zaprtih vratih,
stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!«
Potem je rekel Tomažu:
»Položi svoj prst sem
in poglej moje roke!
Daj svojo roko in
jo položi v mojo stran in
ne bodi neveren, ampak veren.«
Tomaž mu je odgovoril in rekel:
»Moj Gospod in moj Bog!«
Jezus mu je rekel:
»Ker si me videl, veruješ?
Blagor tistim, ki niso videli,
pa so začeli verovati!«

(Jn 20,26–29)

Evangelij – bela nedelja
Označena na: