Jezus apostolom in učencem pred vnebohodom:
»Dana mi je vsa oblast
v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in poučujte vse narode.
Krščujte jih v imenu Očeta
in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse,
kar koli sem vam zapovedal!
In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«

(Mt 28,18–20)

Evangelij 27.5.
Označena na: