Neko soboto je JEZUS šel skozi žitna polja, in njegovi učenci so spotoma začeli smukati klasje.
Farizeji so mu govorili: »Glej, kaj delajo v soboto. To ni dovoljeno!« Rekel jim je: »Ali niste nikoli brali, kaj je storil David, ko je potreboval in je bil lačen sam in tisti, ki so bili z njim?
Kako je ob času vélikega duhovnika Abjatárja stopil v Božjo hišo in jedel položene hlebe, ki jih smejo jesti samo duhovniki, in jih dal tudi tistim,
ki so bili z njim?«
Nato jim je govoril: »Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne
človek zaradi sobote.
»Sobota vam je bila izročena, vi pa niste bili izročeni soboti. Kajti Božje zapovedi so bile dane človeku, da bi po njih živel in ne da bi po njih umrl.«
Zato je Sin človekov gospodar tudi sobote.«
Mož s suho roko
MARKO 3 1 Jezus je spet šel v shodnico in tam je bil človek, ki je imel suho roko.
Prežali so nanj, ali ga bo ozdravil v soboto, da bi ga tožili.
Tedaj je rekel možu s suho roko: »Vstani in stopi v sredo!«
Njim pa je rekel: »Ali se sme v soboto delati dobro ali zlo, življenje rešiti ali uničiti?« Ti pa so molčali.

[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]Ali se sme v soboto: Jezusovo vprašanje ne zadeva le judovskega legalizma ali pravega smisla sobote, ampak predvsem postavlja Jude pred nujnost odločitve o tem, kdo je pravzaprav ta, ki z ozdravljanjem ne izpričuje le svoje čudežne moči, ampak tudi suverenost nad postavo: »Žarišče tega odlomka je v osnovi kristološko« (R.A. Guelich).[/stblockquote]

Jezno jih je premeril z očmi
in žalosten nad
zakrknjenostjo njihovih src
»Iztegni roko!« Iztegnil jo je
in roka je bila ozdravljena.
6 In farizeji so takoj odšli in se s herodovci posvetovali zoper njega, kako bi ga umorili.

MARKO 2,23

 

Evangelij 3.6 – učenci v soboto smukajo klasnje
Označena na: