Hodi za menoj

Evangelist Luka nam danes predočuje tri podobe posnemanja. Jezusu slediti pomeni vedeti, da tukaj nimamo poslednjega obstanka. Niti družina niti naša hiša nam ne ponujata gnezda, kamor bi se lahko zalegli. Ljudje imamo Božje jedro. To nas žene na naši

Mir vam bodi

Dvakrat zapovrstjo zaželi vstali Kristus svojim učencem mir (v Jn 20,19 in 20,21). To je nenavadno. Evangelist Janez naniza v tej sceni na velikonočni večer, kar se je zgodilo pri evharističnem slavju prvih kristjanov. Škof je vsako slavje namreč odprl