1.SAMUELOVA 3, 1

Deček Samuel pa je služil GOSPODU pred Élijevim obličjem. Tiste dni je bila GOSPODOVA beseda redka, videnje ni prodrlo skozi.

(pogl. 3) Doslej je besedilo govorilo o Samuelu kot o služabniku v templju. V pogl. 3 ga predstavlja kot preroka, ki neposredno sliši Božjo besedo in sprejme videnje.

Tistega dne je Éli spal na svojem prostoru; njegove oči so začele pešati, ni mogel videti.

Božja svetilka še ni ugasnila in Samuel je spal v GOSPODOVEM svetišču, kjer je bila Božja skrinja.

Tedaj je GOSPOD poklical Samuela. »Tukaj sem,« je rekel. Tekel je k Éliju in rekel: »Tukaj sem, kajti klical si me.« »Nisem klical,« je rekel, »vrni se, spi!« Šel je in zaspal.

GOSPOD pa je spet poklical Samuela. Samuel je vstal, šel k Éliju in rekel: »Tukaj sem, kajti klical si me.« »Nisem klical, moj sin,« je rekel, »vrni se, spi!«

Samuel namreč še ni poznal GOSPODA in GOSPODOVA beseda se mu še ni razodela.

GOSPOD pa je spet, tretjič, poklical Samuela. Vstal je, šel k Éliju in rekel: »Tukaj sem, kajti klical si me.« Tedaj je Éli spoznal, da GOSPOD kliče dečka.

In Éli je rekel Samuelu: »Pojdi, spi! In če te bo poklical, reci: ›Govôri, GOSPOD, kajti tvoj hlapec posluša.‹« In Samuel je šel ter zaspal na svojem prostoru.

Tedaj je prišel GOSPOD, se ustavil in zaklical kakor prej: »Samuel, Samuel!« Samuel je rekel: »Govôri, kajti tvoj hlapec posluša.«

Bog se razodene Samuelu
Označena na: