JEZUS: »Tolažnik pa, Sveti Duh,

ki ga bo Oče

poslal v mojem imenu,

vas bo učil vsega

in spomnil vsega,

kar sem vam povedal.

Mir vam zapuščam,

svoj mir vam dajem.

Ne dajem vam ga,

kakor ga daje svet.

Vaše srce naj se

ne vznemirja in ne plaší.

Slišali ste, da sem vam rekel:

»Odhajam in pridem k vam.« Če bi me ljubili,

bi se razveselili,

da grem k Očetu,

saj je Oče večji od mene.

(Jn 14,26–28)

Nedeljski evangelij
Označena na: