JEZUS: »Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.«
52 Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili: »Kako nam more ta dati svoje meso jesti?«
53 Jezus jim je tedaj rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi.
[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]mesa … krvi: meso in kri je semitizem, ki pomeni celotnega človeka, celotno osebo: v okviru Janezove teologije je očiten tudi evharistični sopomen izraza; »meso« namesto »telesa« pri sinoptikih je v evharističnem obredju ohranilo Janezu sorodno izročilo sir. Cerkve (Ignacij Antiohijski, Justin).
54 Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. [r][/stblockquote]
6,39.40.44;
55 Kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača.
[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]resnična … resnična različica resnično … resnično.[/stblockquote]56 Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem.
57 Kakor je mene poslal živi Oče in jaz živim po Očetu, tako bo tudi tisti, ki mene jé, živel po meni.
[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]po Očetu … po meni ali zavoljo Očeta … zavoljo mene.[/stblockquote]58 To je kruh, ki je prišel iz nebes, ne tak, kakršnega so jedli vaši očetje in so pomrli: kdor jé ta kruh, bo živel vekomaj.«
59 To je povedal, ko je učil v shodnici v Kafarnáumu.

JANEZ 6,51

Evangelij 20. nedelja
Označena na: