Presveta Devica Marija!
Ti si Jezusova mati, ti si ga pod srcem nosila, ga rodila in z njim pod križem trpela. Ti si tudi naša mati: tvoja materinska roka
nas je varovala skozi vso zgodovino.
Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca. Tebi izročamo naše družine,
da bi bile odprte za življenje in da bi mladim fvrednote.
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,
da bi v zvestobi evangeliju
gradila edinost.
Tebi izročamo slovensko domovino,
da bi napredovala v luči vere
in krščanskega izročila.
Tebi izročamo naše
rojake po svetu,
da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.
Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo. Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči svojemu Sinu
Jezusu, našemu odrešeniku,
ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Molitev slovenskih škofov, 15. avgust 1992

Posvetitev domovine Slovenije Mariji
Označena na: