Verujemo v enega Boga v treh osebah (sveta Trojica). »Bog ni osamljenost, ampak popolno občestvo« (Benedikt XVI., 22. 5. 2005).

Kristjani ne častimo treh različnih bogov, temveč eno samo bitje, ki se trojno razvija, in vendar ostaja eno. Da je Bog Trojica, vemo od Jezusa Kristusa: on, Sin, govori o svojem Očetu v nebesih (»Jaz in Oče sva eno«, Jn 10,30), moli k njemu in nam podarja Svetega Duha, ki je Očetova in Sinova ljubezen. Zato smo krščeni »v ime Očeta in Sina in Svetega Duha« (Mt 28,19).

More Bog vse? Je vsemogočen?

Za Boga »ni nič nemogoče« (Lk 1,37). Bog je vsemogočen.

Kdor v svoji stiski kliče Boga, veruje v njegovo vsemogočnost. Bog je iz nič ustvaril svet. On je gospodar zgodovine. On vodi vse stvari in more vse.

Seveda pa je skrivnost, kako svojo vsemogočnost uporablja. Neredko ljudje vprašujejo: »Le kje je bil Bog?« Po preroku Izaiju nam govori: »Kajti moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti« (55,8). Neredko se Božja vsemogočnost pokaže tam, kjer ljudje od njega ne pričakujejo nič več.

Nemoč velikega petka je bila pogoj za vstajenje.

Verujemo v enega Boga ali v tri bogove?
Označena na: