Tisti čas so se

voditelji ljudstva norčevali

iz Jezusa in govorili:

»Druge je rešil,

naj reši sebe, če je on

Božji Mesija in Izvoljenec.«

Posmehovali so se mu

tudi vojaki; pristopali so

in mu ponujali kisa.

Govorili so:

»Če si judovski kralj,

reši samega sebe.«

Nad njim je bil tudi napis:

›Ta je judovski kralj.‹

(Lk 23,35–38)

›Ta je judovski kralj.‹
Označena na: