Prav v tistem času je bilo tam navzočih nekaj ljudi, ki so mu pripovedovali o Galilejcih, katerih kri je Pilat pomešal z njihovimi žrtvami.

. V skladu z razširjenim pojmovanjem o časnem povračilu so njegovi poslušalci v teh nesrečah videli Božjo kazen, ki je doletela grešnike; to, da je bilo njim prizaneseno, jih je potrjevalo v prepričanju o lastni pravičnosti. Jezus zavrača to zgrešeno gledanje na Božje kaznovanje (prim. Jn 9,2-3), ki v vedno težje prepoznavnih oblikah vse do danes določa marsikatero »pobožno« zavest; po njegovem nauku so nesreče opomin vsem, saj smo vsi grešniki in se moramo spreobrniti.

antični zgodovinarji poročajo o več krvavih Pilatovih posegih v Jeruzalemu.

2 Odgovoril jim je: »Mar mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki kakor vsi drugi Galilejci, ker so to pretrpeli?

3 Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani.

4 Ali pa onih osemnajst, na katere se je podrl stolp v Síloi in jih ubil, mar mislite, da so bili večji dolžniki kakor vsi drugi prebivalci Jeruzalema?

Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi prav tako pokončani.«

LUKA13 1

Spreobrnjenje ali pogubljenje
Označena na: