Če hočemo pravilno razumeti evangelij, je nujno, da dogodkov in izjav ne gledamo posamično, temveč v njihovi povezanosti med seboj, iz česar lahko razberemo njihov smisel in njihovo težo. Jezus učencem ničesar ne zapove kar tako. Temelj njegovih besed je njegovo življenje in delovanje. Njegove besede govorijo o tem, kaj prinaša hoja za njim v življenje tistih, ki želijo živeti skupaj z njim.

Če se kdo torej odloči za življenje z Jezusom, to zadeva vse dimenzije njegovega življenja, ali pa ni povezan z njim. Evangelij nam pripoveduje, da so se učenci začeli izrazito zanimati za osebno veljavo in položaj. Jezus jih ob tem opozori, da so dolžni služiti. V stremljenju po veljavi in imenu učenci začnejo pretirano iskati sami sebe. Jezus v osnovi ne odklanja ambicioznosti. Ne želi imeti togih, ohromelih učencev, učencev brez življenjske energije.

Vendar določi, kaj je pravi cilj življenjskega naprezanja; takšnega cilja si izven njegove skupnosti pač ni mogoče zamisliti.

Služiti vsem, brez meje
Označena na: