Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel:»Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši vladajo

43 Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik,

in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik.

Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«

MARKO 10,42

Nedeljski evangelij 21. oktober
Označena na: