S kakšno skrbjo in pobožnostjo so postavili tudi ta znamenja – kipe svetnikov in kaj so jim pomenili, POGLEJMO:

SVETI FRANČIŠEK ASIŠKI
OBNAVLJANJE JE MATI NOVIH SPOZNANJ.

SVETI FRANČIŠEK ASIŠKI(1182-1226) sin bogatega trgovca v Asiziju v Italiji, je izbral pot uboštva, da bi bil Bogu všeč. Je začetnik reda frančiškanov, minoritov, kapucinov ter duhovni oče drugih redov ženskih npr. klaris in moških. Umrl je 3. oktobra 1226. Ni imel namena ustanoviti reda. Za može, ki so se začeli zbirati okoli njega in ga posnemati v življenju po evangelijskih nasvetov: pokorščina,siromaštvo, čistost
je rekel: »BOG MI JE DAL BRATE.«
Isto bi veljalo tudi za dekleta in žene Klaro, njeno sestro Nežo in druge, ko so najprej pod okriljem Dominikank potem samostojno ustanovile red Klaris:
»BOG MI JE DAL SESTRE.«
Tudi poročeni: »kaj pa mi, smo izključeni iz reda posvečenih?! »NIKAKOR! Vsi smo poklicani živeti v duhu evangelija, evangelijskih nasvetov: POKORŠČINE, ČISTOSTI, SIROMAŠTVA;
VSAK V SVOJEM STALEŽU.«
TRETJI RED so redovniki, pripadniki Frančiškovega reda, pripadajo Cerkvi.
Pripadajo Cerkvi in tako jih tisti čas razni plemiči, ki so bili zemljiški gospodje, kmetje pa so bili tlačani in lastnina teh plemičev, niso mogli več zlouporabiti.
Plemiči so pogosto netili vojne s sosednjimi mesti in kraji, a za vojake so enostavno uporabili svoje tlačane. Tistih pa, ki so bili redovniki in so tako pripadali Cerkvi niso smeli uporabiti za vojake (beri-za pretepe s sosedi).

Postavljanje znamenj
Označena na: