V našem času, ko je toliko razmetavanja in preobjedenosti, težko razumemo Jezusovo besedo, ki jo je rekel učencem, potem ko je pomnožil kruh in nahranil več tisoč ljudi. »Poberite kosce, da se kaj ne izgubi.« Kaj vse danes zmečemo proč – pa hajdi v trgovino po novo! Zato imajo domala po vseh slovenskih občinah težave z odlagališči odpadkov.
»Poberite kosce,« pravi Jezus, »da se kaj ne izgubi.« Ničesar nimamo pravice vreči proč, kar bi še utegnilo koristiti potrebnemu. Kar nam preostaja, ni naše, ampak dolgujemo tistemu, ki mu primanjkuje.
Ob tem lahko razmišljamo o našem odnosu do gmotnih dobrin nasploh. Zahodna porabniška družba se mora vprašati, s kakšno pravico si prilašča največji kos zemeljskih dobrin, energije, neobnovljivih virov, ki so last vsega človeštva.

Po: B. Dolenc, Ozare, TV – Slovenija 1997

Ničesar nimamo pravice zavreči
Označena na: