Ko je nekoč na samem molil, so bili z njim učenci in vprašal jih je: »Kaj pravijo množice, kdo sem?«

Odgovorili so: »Janez Krstnik, drugi: Elija, spet drugi pa, da je vstal eden od starodavnih prerokov.«

Nato jim je rekel: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter je odgovoril: »Božji Maziljenec.«

Jezus prvič napove svojo smrt in vstajenje

Strogo jim je prepovedal, da bi to komu pripovedovali

Rekel je: »Sin človekov mora veliko pretrpeti. Starešine ljudstva, véliki duhovniki in pismouki ga bodo zavrgli in umorili, in tretji dan bo obujen.«

23 Vsem pa je govoril: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.

Vsem pa je rekel:

»Če hoče kdo iti za menoj,

naj se odpove sebi

in vzame vsak dan svoj križ

ter hodi za menoj.

Kdor namreč hoče

svoje življenje rešiti,

ga bo izgúbil;

kdor pa izgubí

svoje življenje zaradi mene,

ga bo rešil.«

(Lk 9,23–24) Lk 9,18–24

Peter izpove vero
Označena na: