Tisti čas je Gospod določil še

drugih dvainsedemdeset in

jih poslal pred seboj po dva

in dva v vsako mesto in kraj,

kamor je sam nameraval.

Rekel jim je:

JEZUS: »Žetev je obilna,

delavcev pa malo.

Prosíte torej Gospoda žetve,

naj pošlje delavce

na svojo žetev. Pojdite!

Pošiljam vas kakor

jagnjeta med volkove.

Ne nosíte s seboj

ne denarnice, ne torbe,

ne sandal in spotoma

nikogar ne pozdravljajte!

V katero koli hišo pridete,

recíte najprej: »Mir tej hiši!«

(Lk 10,1–5)

Nedeljski evangelij – 7. julij
Označena na: