»Duh Gospodov je nad menoj,

ker me je mazilil,

da prinesem blagovest ubogim.

Poslal me je,

naj oznanim jetnikom prostost

in slepim, da spregledajo,

da zatirane pustim na svobodo,

da oznanim

leto Gospodove milosti.«

Nato je zvitek zvil,

ga vrnil služabniku in sédel.

Oči vseh v shodnici

so bile uprte vanj.

In začel jim je govoriti:

»Danes se je

to Pismo izpolnilo

tako, kakor ste slišali.«

(LUKA 4,14–21)

[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]

Ko so to slišali,

je vse v shodnici zgrabila jeza.

Vstali so, ga vrgli iz mesta

in odvedli na previs hriba,

na katerem je bilo

sezidano njihovo mesto,

da bi ga

pahnili v prepad.

On pa je šel

sredi med njimi

in je hodil dalje.

[/stblockquote]

Nedeljski evangelij 3. februar
Označena na: