Zvitek, ki ga je Jezus bral v templju, je bila Božja beseda, zapisana na način, kot so ga uporabljali takrat. Danes je slednja zbrana v Svetem pismu.

Sveto pismo je osrednje in temeljno besedilo krščanstva in je najbolj brana knjiga v zgodovini

. Sestavljeno je iz Stare in Nove zaveze. Prevedeno je v več kot 2100 jezikov. V teku zgodovine je imelo in ima tudi še danes poleg duhovno–verskega tudi izjemen pomen in vpliv na kulturo, umetnost in zgodovino.

Stara zaveza je večinoma pisana v hebrejščini, deloma tudi v aramejščini in grščini,

Nova zaveza pa le v grščini. Prvi prevod Stare zaveze v grščino se imenuje Septuaginta, nastajal pa je v 3. in 2. stoletju pr. Kr. Ime izvira iz domnevnega števila prevajalcev, ki naj bi jih bilo 70. Prvi prevodi v latinščino so bili narejeni iz grške Septuaginte in so znani pod imenom Vetus Latina. Iz izvirnih jezikov je Sveto pismo v latinski jezik prvi prevedel sv. Hieronim v 4. stoletju po Kristusu. Prevod se imenuje Vulgata (latinsko: splošno razširjena).

Večina prevodov v evropske jezike je temeljila na Vulgati. Trend sodobnih prevodov se naslanja skoraj izključno na besedila v izvirnikih.

Sveto pismo je sestavljeno iz 73 knjig, od katerih jih Stara zaveza vsebuje 46, Nova zaveza pa 27.

Nekatere krščanske skupnosti, kot so evangeličani, Jehovove priče in druge, uporabljajo Sveto pismo z 39 knjigami Stare zaveze, ker ne priznavajo sedmih devterokanoničnih knjig.

Vsem knjigam Svetega pisma pa je skupno, da so Božja beseda, ki nam govori v vseh časih. Vzpodbuja nas, da bi rasli in se krepili v veri ter jo posredovali drugim. Vsak dan imamo možnost za to. Jezus naj nam bo zgled v tem poslanstvu. Nad njim se je izpolnila davna prerokba – z njim naj odmeva v naša življenja.

Po: radio.ognjisce.si

Božja beseda – Sveto pismo