Čez osem dni so bili

njegovi učenci spet notri

in Tomaž z njimi.

Jezus je prišel pri zaprtih vratih,

stopil mednje in jim rekel:

»Mir vam bodi!«

Potem je rekel Tomažu:

»Polôži svoj prst sem

in poglej moje roke!

Daj svojo roko in jo

polôži v mojo stran in

ne bodi neveren, ampak veren.«

Tomaž mu je odgovóril in rekel:

»Moj Gospod in moj Bog!«

Jezus mu je rekel:

»Ker si me videl, veruješ?

Blagor tistim, ki niso videli,

pa verujejo!«

(Jn 20,24–29)

Nedeljski evangelij 28.4.
Označena na: