1.I.2019 PRVEGA JANUARJA 2019 MI JE BILA OD NEBEŠKEGA OČETA, STVARNIKA PO NJEGOVI BESEDI JEZUSU DANA V ROKE DRAGOCENA NAPRAVA.
NI ŠE PROGRAMIRANA. NAPIS NA NAPRAVI JE 2019 ZRAVEN JE MAPA S PROGRAMI: MARIJA BOŽJA MATI, JEZUSOVO IME…NEKAJ PODOBNO MARIJANSKEMU KOLEDARJU
. OD VSEPOVSOD PA SO ZAČELI PADATI RAZNI PRGRAMI V VSEH MOGOČIH PRIVLAČNIH OVOJNICAH, OSLEPLJUJOČIH,
TUDI ZAVAJAJOČIH BARVAH, NEKATERI ZAUDARJAJO PO ŽVEPLU…
GOSPOD JEZUS, NE DOPUSTI, REKLAMNIM, ZAMAMLJIVIM BARVAM IN GLASOVOM, DA ME ZAVEDEJO!
JEZUS, OČETOVA BESEDA PO MATERI MARIJI TE PROSIM, DAJ MI MOČI IN MODROSTI, DA BI SVOJ ČAS IZPOLNIL S TVOJIM PROGRAMOM. TI VODI MOJE MISLI, BESEDE IN DEJANJA. NAJ BO MOJA VOLJA ZDRUŽENA S TVOJO, TAKO ME BOŠ LAHKO DO KONCA USTVARIL. OBLIKOVAL OSREČIL.

Kakšen pa je tvoj program?
Označena na: