Tedaj je Herod skrivaj
poklical modre in od njih
natančno poizvedel o času,
ko se jim je prikazala zvezda. 
Nato jih je poslal v Betlehem
in rekel: »Pojdite in natančno
raziščite glede deteta.
Ko ga najdete, mi sporočite,
da se mu pojdem
tudi jaz poklonit!«
Po kraljevih besedah so se
modri odpravili na pot; in glej,
zvezda, ki so jo videli vziti,
je šla pred njimi,
dokler ni obstala nad krajem,
kjer je bilo dete.
Ko so zagledali zvezdo,
so se silno razveselili.
Stopili so v hišo in zagledali
dete z Marijo, njegovo materjo.
Padli so predenj in ga počastili.
Odprli so svoje zaklade in
mu darovali zlata, kadila in mire.
In ker so bili v sanjah opomnjeni,
naj ne hodijo nazaj k Herodu,
so se po drugi poti
vrnili v svojo deželo.
(Mt 2,7–11)

Evangelij 6. januar – 2019
Označena na: