Tedaj so prišli njegova mati in
njegovi bratje. Stali so zunaj,
poslali ponj in ga poklicali.
Okrog njega je sedela množica
in so mu rekli:
»Glej, tvoja mati,
tvoji bratje in tvoje sestre
so zunaj in te želijo.«
Odgovóril jim je:
»Kdo je moja mati
in kdo so moji bratje?«
In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega, in rekel:

»Glejte,
to so moja mati in moji bratje!
Kdor namreč izpolnjuje
Božjo voljo, ta je moj brat,
sestra in mati.«

(Mr 3,31–35)

Evangelij: Jezusova mati, bratje in sestre
Označena na: