Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu

in je videla, da je kamen odstranjen od groba.

Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu,

ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla:

»Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.«

Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu.

Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel h grobu.

Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil.

Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob.

Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi,

a ne ob povojih, temveč posebej zvit na drugem mestu.

Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu;

in videl je in veroval.

(Jn 20,4–8)

Evangelij – Velika noč