EVANGELIJ PO JANEZU 12,20-33

Grki želijo videti Jezusa
20 Med tistimi, ki so na praznik prišli počastit Boga, je bilo tudi nekaj Grkov. 21 Ti so stopili k Filipu, ki je bil iz Betsajde v Galileji, in ga prosili: »Gospod, radi bi videli Jezusa.«
22 Filip je šel in to povedal Andreju.
Andrej in Filip pa sta
stopila k Jezusu in
mu to povedala. Filip in Andrej sta edina apostola, ki imata grški imeni.
23 Jezus jima je odgovoril: »Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča.
24 Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično
zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu.
25 Kdor ima rad svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje.
26 Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče.

Sin človekov mora biti povzdignjen

27 »Zdaj je moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te ure? Zavoljo tega sem vendar
prišel v to uro.
28 Oče, poveličaj svoje ime!« Tedaj je prišel glas iz nebes:
»Poveličal sem ga in ga bom spet poveličal.«
29 Množica, ki je stala zraven in to slišala, je govorila: »Zagrmelo je.« Drugi pa so govorili: »Angel mu je govoril.«
30 Jezus je odgovoril in rekel: »Ta glas ni nastal zaradi mene, ampak zaradi vas.
31 Zdaj je sodba nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan ven,
JEZUS je s svojo smrtjo na križu premagal satana in odstranil njegovo gospostvo nad svetom.
in ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi.«
33 To pa je rekel, da je označil, kakšne smrti bo umrl.

 

Evangelij 5. postna nedelja
Označena na: