»Kako naj ponazorimo
Božje kraljestvo in s kakšno
priliko naj ga predstavimo?
Takšno je kot gorčíčno zrno,
ki je takrat,
ko se vseje v zemljo,
manjše od vseh semen
na zemlji. Ko pa je vsejano,
raste in postane večje
od vseh zelišč in
naredi velike veje,
tako da morejo ptice neba
gnezditi v njegovi senci.«

(Mr 4,30–32)

Evangelij: In JEZUS je govóril:
Označena na: