Slovenska škofovska konferenca je za duhovnike in vernike pripravila navodila za preprečevanja širjenja korona virusa COVID-19. Posebej je izpostavljeno to, da naj se bogoslužja udeležujejo zdravi ljudje.

1. Za vse katoličane veljajo splošna navodila za preprečevanje virusnih okužb, ki so objavljena na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja (https://www.nijz.si/).

2. Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.

3. Z rokami se ne dotikamo oči, nosu in ust.

4. V primeru, da zbolimo oziroma imamo že prve znake obolelosti, ostanemo doma.

5. Upoštevamo pravila higiene kašlja.

6. Redno si umivamo roke z milom in vodo.

7. V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

8. V cerkvah in pri bogoslužju se upoštevajo naslednja navodila:

  • Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo
  • Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke.
  • Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko.
  • Kristjani smo povabljeni, da molimo in prosimo Boga in Marijo, da obvarujeta Slovenijo in Svet pred koronavirusom.

Nekaj pobud v zvezi z molitvijo vsem kristjanom:

  • opravljanje devetdnevnice Božjemu usmiljenju http://www.molitev.net/molitev/bozje-usmiljenj
  • veriga neprekinjene 24-urne molitve – pridruži se kadarkoli https://sites.google.com/view/ustavimo-koronavirus/home
  • pridruži se molitvi za domovino – kadarkoli – Mariborska nadškofija moli vsako nedeljo od 00,00 do 24.00 http://prenova.rkc.si/index.php/publikacije/molimo-skupaj/molitev-za-domovino

Obilje Božjega blagoslova vsem.

Dragi verniki
Označena na: