Dragi verniki

Slovenska škofovska konferenca je za duhovnike in vernike pripravila navodila za preprečevanja širjenja korona virusa COVID-19. Posebej je izpostavljeno to, da naj se bogoslužja udeležujejo zdravi ljudje. 1. Za vse katoličane veljajo splošna navodila za preprečevanje virusnih okužb, ki so

Staršem!

Bog STVARNIK vam je veliko zaupal: STVARJENJE IN OBLIKOVANJE – VZGOJO -TEH NJEGOVIH in VAŠIH OTROK. Vi ste prvi vzgojitelji svojih otrok. V imenu Boga jih vzgajate, da bi bili dobri člani Vaše družine in tako tudi človeške družine in