Naš blaženi škof Anton Martin Slomšek, katerega se še posebej spominjamo v tem mesecu, se je trudil, da bi se otroci čim več dobrega in lepega naučili. Toda tedaj pri nas še ni bilo slovenskih. šol. Zato je Slomšek že kot kaplan in župnik ob nedeljah sam učil mladino in odrasle branja, pisanja, računstva in petja kar v župnišču. To mu ni bilo dovolj. Tako dolgo se je trudil, da so začeli po vsej slovenski zemlji na njegovo pobudo ustanavljati šole, v katerih so se otroci mogli učiti v svojem maternem jeziku.

Ponosni smo lahko nanj zaradi tega in še zaradi mnogih drugih njegovih uspehov. Nenazadnje je tudi prestavil sedež škofije v Maribor, s čimer je prestavil tudi škofijsko mejo. Tako je združil Slovence na Štajerskem v eno škofijo in zajezil potujčevanje. Okrog 200.000 Slovencev je tako pripadlo mariborski škofiji. S tem se je zarisala narodnostna meja na severu, ki drži še danes.

V molitvi se radi priporočimo njemu, ki nas kot blaženi spremlja še danes. Prosimo za njegovo svetništvo, da bi tako tudi mi Slovenci dobili svojega svetnika.

AK

Anton Martin Slomšek
Označena na: