JEZUS: »Morate se roditi od zgoraj.«
Tisti čas je JEZUS rekel Nikodemu:
JANEZ 3,7 »Ne čudi se, da sem ti rekel:
Morate se roditi od zgoraj.
8 Veter veje, koder hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.«
Veter ali Duh; besedna igra. V antiki so veter razumeli kot tisto, »kar se sámo ne vidi, a nam je vendar očitno, kar počne« (Ksenofon, Spomini na Sokrata 4.3.14). SZ ta skrivnostni značaj vetra/viharja večkrat primerja z očitnim delovanjem skritega Boga
9 Nikodém je odgovoril in mu rekel: »Kako se more to zgoditi?«
10 Jezus mu je odvrnil:
»Ti si učitelj v Izraelu in tega ne veš?
11 Resnično, resnično, povem ti: Govorimo o tem, kar vemo, in pričujemo o tem, kar smo videli, toda našega pričevanja ne sprejemate.
12 Če ne verjamete, kar sem vam govoril o zemeljskih stvareh, kako boste verjeli, če vam bom govoril o nebeških?
ves nauk Jezusovega zemeljskega delovanja.
13 Nihče ni šel v nebesa, razen tistega, ki je prišel iz nebes, Sina človekovega.
14 In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, [
– povzdignjen je dvopomenski izraz, ki označuje hkrati poveličanje in povzdignjenje na križ: to dvoje namreč v Janezovi misli paradoksno sovpada.  ]

Človek, ki je zastrupljen s strupom smrti, od »povzdignjenega« – križanega in vstalega – Kristusa prejema dar življenja, če proti njemu z vero obrne pogled svojega srca.
15 da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje;
16 Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.;
17 Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.
18 Kdor vanj veruje, se mu ne sodi;
kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.
že sojen: po Jn se sodba ne izvrši šele ob koncu časov, ampak že tedaj, ko se človek odloča za Jezusa ali proti njemu.
19 Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna.
20 Kdor namreč dela húdo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela.
21 Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se razkrije, da so njegova dela narejena v Bogu.«

Jn (dejavna podreditev celotnega življenja Božji volji)

4. postna nedelja
Označena na: