Ko pa je JEZUS šel dalje, so na pot
razgrinjali svoje plašče.
In ko se je že bližal
pobočju Oljske gore, je začela vsa množica
učencev z močnim glasom veselo hvaliti
Boga za vsa čudovita dela,
ki so jih videli. Klicali so:

»Blagoslovljen kralj,
ki prihaja v Gospodovem imenu;
mir v nebesih
in slava na višavah!«

(Lk 19,36–38)

 

5. cvetna nedelja
Označena na: