Apostola Jerneja, ki je bil eden od dvanajstih izbranih Jezusovih učencev, življenjepisci slikajo kot do kraja iskrenega in poštenega človeka. Bil je pravi »Božji dar«, kar pomeni ime Natanael, družbi Jezusovih učencev. Vanjo je prinašal vedrino in sproščenost. Škoda, da o tem apostolu v evangelijih in Apostolskih delih ni zapisano več. Doma je bil iz galilejske Kane, kjer je Jezus storil prvi čudež. Očetu je bilo ime Tolmaj (Bartolomej pomeni Tolmajev sin). V času, ko je hodil z Jezusom po Palestini, ni povedal ali storil nič takega, kar bi se evangelistom zdelo vredno zapisati. Po Gospodovem vstajenju ga srečamo z drugimi apostoli ob Genezareškem jezeru, kjer so lovili ribe, ko se jim je prikazal Vstali. Izročilo ve povedati, da je Jernej oznanjal evangelij v Indiji, Mezopotamiji, v raznih pokrajinah Male Azije, v Armeniji in morda celo v Egiptu. Umrl naj bi mučeniške smrti v armenskem glavnem mestu Albanopolis: na ukaz kralja Astiaga so mu živemu potegnili kožo s telesa, potem pa ga obglavili ali križali. Na Slovenskem je sv. Jernej zelo češčen svetnik. Imamo 28 njemu posvečenih cerkva.

24. avgust Natanael – Jernej
Označena na: