Iz strahospoštovanja do Kristusa se podrejajte drug drugemu. 28 Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoja lastna telesa. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe.
29 Saj vendar ni nihče nikoli sovražil svojega mesa, temveč ga hrani in neguje, kakor Kristus Cerkev:
smo namreč deli njegovega telesa.
Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso.

Ta skrivnost je velika; jaz pa pravim: glede Kristusa in glede Cerkve.
Zato naj tudi vsak med vami tako ljubi svojo ženo kakor sebe, žena pa naj spoštuje moža.
Možje, ljubíte svoje žene, kakor je Kristus vzljubil Cerkev in dal zanjo sam sebe

AP.PAVEL EFEŽANOM 5,21

Žene in možje
Označena na: