»Čigava bo torej ta žena ob vstajenju,

kajti vseh sedem jo je imelo za ženo?«

Jezus jim je rekel:

»Sinovi tega veka

se ženijo in možijo,

tisti pa, ki so vredni,

da dosežejo oni vek

in vstajenje od mrtvih,

se ne bodo

ne ženili ne možile.

Tudi umreti ne bodo več mogli;

saj so enaki angelom

in so Božji sinovi,

ker so sinovi stajenja.

(Lk 20,33–36)

Vstajenje od mrtvih
Označena na: