Ko je vino pošlo,
je rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo«. (Jn 2,3)
Marija, nekaj ti bom zaupal:
čutim, da tebi lahko to povem.
Če bi na tisti svatbi bili na tvojem mestu
nekateri služabniki in nekatere služabnice Cerkve,
bi ravnali popolnoma drugače.
»Še dobro, da vina ni več – bi vzkliknili –
tako se vsaj ne bodo napili in predali brezglavemu veseljačenju!«
In če že, potem bi prosili Jezusa, naj spremeni vino v vodo …
Tebe pa skrbi, da ne bi primanjkovalo vina, ki razveseljuje srce.
Ti se ne bojiš veselja, praznovanja, dobre volje.
Ti veš, da je veselje sol življenja
in da ga lahko podarja samo tisti,
ki sam ve, kaj je veselje.
Marija, prosi Jezusa,
naj še naprej spreminja vodo v vino,
da ne bi bilo nikogar, ne moža ne žene,
ki ne bi vedel, kaj je veselje,
kaj je praznovanje, kaj je dobra volja.
Marija, kako si čudovita!
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj

»Vina nimajo«
Označena na: