JEZUS: »Kadar pa pride Tolažnik,
ki vam ga bom
jaz poslal od Očeta,
Duh resnice,
ki izhaja od Očeta,
bo on pričeval o meni.
Pa tudi vi boste pričevali,
ker ste od začetka pri meni.«

(Jn 15,26–27)

Sveti Duh – živi spomin cerkve
Označena na: