»Toda v tistih dneh, po tisti stiski,

bo sonce otemnelo

in luna ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba

in nebeške sile se bodo majale. Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo.

In takrat bo poslal angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba.«

Nauk smokvinega drevesa

»Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko: Kadar postane njegova veja že muževna in poganja liste, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi: Ko boste videli, da se to dogaja, védite, da je blizu, pred vrati. Resnično, povem vam: Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi.

[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]Ta rod: izraz lahko pomeni človeštvo v celoti, judovsko ljudstvo, kristjane ali pa vse neverujoče. Prerokba se lahko nanaša v ožjem smislu na določen zgodovinski dogodek in v širšem na eshatološko dogajanje. Jezus se tu izraža na način preroštva in apokaliptične književnosti, ki ne poznata jasnih razlik med različnimi ravnmi zgodovinskega in eshatološkega dogajanja, ter zato eshatološko neposredno »prihodnost« izražata s časnimi kategorijami.[/stblockquote]

Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle.

Nihče ne ve ne dneva ne ure

»Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče.

Pazíte in bedite, ker ne veste, kdaj pride ta čas!

Tako bo kakor s človekom, ki je zapustil svoj dom in šel na potovanje. Svojim služabnikom je izročil oblast, vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je naročil, naj bedi.

Bodite torej budni, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar – zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju

ali ob zori

da vas ne najde spečih,

če pride nenadoma.

Kar pravim vam, pravim vsem: Bodite budni!

 

 

MARKO 14,24

 

Prihod Sina človekovega
Označena na: