Kristus je vstal. Resnično je vstal! Veselimo se in se radujmo, aleluja!

Naj Kristusov vstajenjski blagoslov prerodi naša srca in naše duše, da se bo naše prebujeno življenje moglo razcveteti v vsej pestrosti in lepoti.

Na največji krščanski praznik nas mora najprej prevzemati čustvo zahvale za vse božje darove – naravne, še bolj pa nadnaravne, za vso polnost življenja, ki se ga prav za Veliko noč z novo jasnino zavedamo.

Bogu hvala, da živimo in morejo naše stopinje svobodno meriti to našo drago zemljo.

Bogu hvala za čudoviti dar misli in čustev in svobodnih odločitev v kraljestvu duha.

Bogu hvala za vso telesno in duhovno rast, za dozorevanje v človeško osebnost, za vse uspehe pri poklicnem delu in za vso ubrano toplino družinskega življenja.

Bogu hvala za prvo klico vere, za milostno včlenjenje v vesoljno Kristusovo Cerkev pri svetem krstu, za vsako prerojenje v zakramentu svete pokore in za vsak evharistični obed.

Bogu hvala za vse dneve in mesece in leta duhovnega življenja, posebno še za vse praznike in najbolj za praznik vseh praznikov: za veliko noč.

Jn 20,1-9

Praznična zahvala
Označena na: